Gate City Elementary School

2288 Hiskey St., Pocatello, Idaho 83201