Highland Senior High School

1800 Bench Rd., Pocatello, Idaho 83201