Holy Spirit Catholic School

540 N. Seventh Ave., Pocatello, Idaho 83201