Indian Hills Elementary School

666 Cheyenne Ave., Pocatello, Idaho 83204